051. Adz Dzaariyaat

Surat Adz Dzaariyaat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al Ahqaaf. Dinamai Adz Dzaariyaat (angin yang menerbangkan), diambil dari perkataan Adz Dzaariyaat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini meng- isyaratkan inayat Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Pokok-pokok isinya:
1. Keimanan:
Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam syurga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa; manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepada-Nya; Allah sebagai pemberi rezki; neraka sebagai balasan bagi orang- orang kafir.

2. Hukum-hukum:
Larangan mempersekutukan Allah dengan selain-Nya; perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin; pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin.

3. Kisah-kisah:
Ibrahim a.s. dengan malaikat yang datang ke rumahnya; Musa a.s. dengan Fir’aun; kaum ‘Ad dan Tsamud; Nuh a.s. dengan kaumnya.

4. Dan lain-lain :
Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan; pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

DOWNLOAD VIDEO

 1. 1. Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.
 2. 2. Dan awan yang mengandung hujan,
 3. 3. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
 4. 4. Dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan[1414],
 5. 5. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
 6. 6. Dan Sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
 7. 7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan[1415],
 8. 8. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam Keadaan berbeda pendapat[1416],
 9. 9. Dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
 10. 10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
 11. 11. (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
 12. 12. Mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"
 13. 13. (hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
 14. 14. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan."
 15. 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air,
 16. 16. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
 17. 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
 18. 18. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
 19. 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417].
 20. 20. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
 21. 21. Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu tidak memperhatikan?
 22. 22. Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu[1418] dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu[1419].
 23. 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, Sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti Perkataan yang kamu ucapkan.
 24. 24. Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (Yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
 25. 25. (ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal."
 26. 26. Maka Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
 27. 27. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan."
 28. 28. (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
 29. 29. Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".
 30. 30. Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.
 31. 31. Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu Hai Para utusan?"
 32. 32. Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
 33. 33. Agar Kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
 34. 34. Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas[1420]".
 35. 35. Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
 36. 36. Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah[1421] dari orang yang berserah diri.
 37. 37. Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda[1422] bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
 38. 38. Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
 39. 39. Maka Dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila."
 40. 40. Maka Kami siksa Dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang Dia melakukan pekerjaan yang tercela.
 41. 41. Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
 42. 42. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
 43. 43. Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu."
 44. 44. Maka mereka Berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.
 45. 45. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
 46. 46. Dan (kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
 47. 47. Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
 48. 48. Dan bumi itu Kami hamparkan, Maka Sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
 49. 49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
 50. 50. Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
 51. 51. Dan janganlah kamu Mengadakan Tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
 52. 52. Demikianlah tidak seorang Rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila."
 53. 53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
 54. 54. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.
 55. 55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
 56. 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
 57. 57. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.
 58. 58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
 59. 59. Maka Sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); Maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.
 60. 60. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka[1423].

 [1414] Maksudnya ialah membagi-bagikan urusan makhluk yang diperintahkan kepadanya seperti perjalanan bintang-bintang, menurunkan hujan, rezki dan sebagainya.[1415] Yang dimaksud adalah orbit bintang-bintang dan planet-planet.[1416] Maksudnya berbeda Pendapat antara kaum musyrikin tentang Muhammad SAW dan Al-Quran.[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.[1418] Maksudnya: hujan yang dapat menyuburkan tanaman.[1419] Yang dimaksud dengan apa yang dijanjikan kepadamu ialah takdir Allah terhadap tiap-tiap manusia yang telah ditulis di Lauhul mahfudz.[1420] Batu-batu itu diberi tanda dengan nama orang yang akan dibinasakan.[1421] Rumah Nabi Luth dan keluarganya.[1422] Tanda di sini ialah batu-batu yang bertumpuk-tumpuk yang dipergunakan untuk membinasakan kaum Luth. ada pula yang mengatakan sebuah telaga yang airnya hitam dan busuk baunya.[1423] Maksudnya: hari perang Badar atau hari kiamat. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: