054. Al Qamar

Surat Al Qamar terdiri atas 55 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesedah surat Ath Thaariq. Nama Al Qamar (bulan) diambil dari perkataan Al Qamar yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Pada ayat ini diterangkan tentang terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.

Pokok-pokok isinya :
1. Keimanan:
Pemberitaan bahwa datangnya hari kiamat sudah dekat, semua yang ada pada alam adalah dengan ketetapan Allah; kehendak Allah pasti berlaku; tiap-tiap pekerjaan manusia dicatat oleh malaikat.
2. Kisah-kisah:
Kisah kaum yang mendustakan rasul-rasul di masa dahulu, seperti kaum Nuh, ‘Aad, Tsamud dan Fir’aun.
3. Dan lain-lain:
Orang-orang kafir dikumpulkan di akhirat dalam keadaan hina dan akan menerima balasan yang setimpal; celaan terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan ayat- ayat Al Quran

DOWNLOAD VIDEO

 1. 1. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan[1434].
 2. 2. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
 3. 3. Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya[1435]
 4. 4. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
 5. 5. Itulah suatu Hikmah yang sempurna Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
 6. 6. Maka berpalinglah kamu dari mereka. (ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
 7. 7. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
 8. 8. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat."
 9. 9. Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, Maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan Dia sudah pernah diberi ancaman).
 10. 10. Maka Dia mengadu kepada Tuhannya: "Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)."
 11. 11. Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
 12. 12. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka bertemu- lah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
 13. 13. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
 14. 14. Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
 15. 15. Dan Sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 16. 16. Maka Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 17. 17. Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?
 18. 18. Kaum 'Aad pun mendustakan(pula). Maka Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 19. 19. Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
 20. 20. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
 21. 21. Maka Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 22. 22. Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?
 23. 23. Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
 24. 24. Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam Keadaan sesat dan gila".
 25. 25. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? sebenarnya Dia adalah seorang yang Amat pendusta lagi sombong.
 26. 26. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya Amat pendusta lagi sombong.
 27. 27. Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, Maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
 28. 28. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa Sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)[1436]
 29. 29. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
 30. 30. Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 31. 31. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, Maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
 32. 32. Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?
 33. 33. Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
 34. 34. Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
 35. 35. Sebagai nikmat dari kami. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
 36. 36. Dan Sesungguhnya Dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
 37. 37. Dan Sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamnuya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 38. 38. Dan Sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
 39. 39. Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.[1437]
 40. 40. Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?
 41. 41. Dan Sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
 42. 42. Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa[1438]
 43. 43. Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau Apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-Kitab yang dahulu[1439]
 44. 44. Atau Apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang."
 45. 45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
 46. 46. Sebenarnya hari kiamat Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
 47. 47. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
 48. 48. (ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
 49. 49. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
 50. 50. Dan perintah Kami hanyalah satu Perkataan seperti kejapan mata.
 51. 51. Dan Sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 52. 52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan[1440]
 53. 53. Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
 54. 54. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
 55. 55. Di tempat yang disenangi[1441] di sisi Tuhan yang berkuasa.

 [1434] Yang dimaksud dengan saat di sini ialah terjadinya hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin, dan "terbelahnya bulan" ialah suatu mukjizat Nabi Muhammad SAW.[1435] Maksudnya bahwa segala urusan itu pasti berjalan sampai waktu yang telah ditetapkan terjadinya, seperti: urusan Rasulullah dalam meninggikan kalimat Allah pasti sampai pada akhirnya Yaitu kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. sedang urusan orang yang mendustakannya pasti sampai pula pada akhirnya, Yaitu kekalahan di dunia dan siksaan di akhirat.[1436] Unta betina ini sebagai mukjizat Nabi saleh a.s. Lihat surat Hud ayat 64 dan surat Asy Syu'araa' ayat 154-155.[1437] Lihat kembali kisah kaum Luth ini pada surat Hud (11) ayat 77-83.[1438] Maksudnya 9 buah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa a.s. yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini ialah tanda-tanda kenabian Musa di surat Al Isra'. pada Pertemuan antara Nabi Musa a.s. dengan Fir'aun ini, yang diperlihatkan baru dua, Yaitu tongkat Nabi Musa a.s. menjadi ular dan tangannya menjadi putih cemerlang.[1439] Maksudnya lebih baik tentang kedudukan duniawi, kekuasaan dan kekuatan.[1440] Maksudnya buku-buku catatan yang terdapat di tangan Malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia.[1441] Maksudnya tempat yang penuh kebahagiaan, yang bersih dari hiruk-pikuk dan perbuatan-perbuatan dosa. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: