069. Al Haaqqah

Surat ini terdiri atas 52 ayat,termasuk golongan surat-surat Makkiyah,diturunkan sesudah surat Al Mulk.
Nama Al Haaqqah diambil dari kata Al Haaqqah yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya hari kiamat

Pokok-pokok isinya:
Peringatan tentang azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum Tsamud, ‘Aad, Fir’aun, kaum Nuh dan kaum-kaum sebelum mereka yang mengingkari rasul-rasul mereka pada hari kiamat; kejadian-kejadian mereka pada hari kiamat dan hari berhisab; penegasan Allah bahwa Al Quran itu benar-benar wahyu Allah.

 1. 1. Hari kiamat[1501],

 2. 2. Apakah hari kiamat itu?

 3. 3. Dan tahukah kamu Apakah hari kiamat itu?

 4. 4. Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat[1502].

 5. 5. Adapun kaum Tsamud, Maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa[1503].

 6. 6. Adapun kaum 'Aad Maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi Amat kencang,

 7. 7. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; Maka kamu Lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

 8. 8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka[1504].

 9. 9. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar[1505].

 10. 10. Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

 11. 11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu[1506], ke dalam bahtera,

 12. 12. Agar Kami jadikan Peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

 13. 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup[1507]

 14. 14. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

 15. 15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

 16. 16. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

 17. 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. dan pada hari itu delapan orang Malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

 18. 18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

 19. 19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya[1508] dari sebelah kanannya, Maka Dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

 20. 20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa Sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

 21. 21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,

 22. 22. Dalam syurga yang tinggi,

 23. 23. Buah-buahannya dekat,

 24. 24. (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".

 25. 25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka Dia berkata: "Wahai Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).

 26. 26. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.

 27. 27. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

 28. 28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

 29. 29. Telah hilang kekuasaanku daripadaku."

 30. 30. (Allah berfirman): "Peganglah Dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.

 31. 31. Kemudian masukkanlah Dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

 32. 32. Kemudian belitlah Dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

 33. 33. Sesungguhnya Dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar.

 34. 34. Dan juga Dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.

 35. 35. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.

 36. 36. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

 37. 37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

 38. 38. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

 39. 39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

 40. 40. Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

 41. 41. Dan Al Quran itu bukanlah Perkataan seorang penyair. sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

 42. 42. Dan bukan pula Perkataan tukang tenung. sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

 43. 43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

 44. 44. Seandainya Dia (Muhammad) Mengadakan sebagian Perkataan atas (nama) Kami,

 45. 45. Niscaya benar-benar Kami pegang Dia pada tangan kanannya[1509].

 46. 46. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

 47. 47. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

 48. 48. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

 49. 49. Dan Sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).

 50. 50. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

 51. 51. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

 52. 52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha besar.

 [1501] Al Haaqaah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. hari kiamat dinamai Al Haaqqah karena Dia pasti terjadi.[1502] Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat dinamakan Al Qaari'ah karena Dia menggentarkan hati.[1503] Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir yang Amat keras yang menyebabkan suara yang mengguntur yang dapat menghancurkan.[1504] Maksudnya: mereka habis dihancurkan sama sekali dan tidak punya keturunan.[1505] Maksudnya: umat-umat dahulu yang mengingkari nabi-nabi seperti kaum shaleh, kaum Syu'aib dan lain-lain dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan ialah negeri-negeri kaum Luth. sedang kesalahan yang dilakukan mereka ialah mendustai Para rasul.[1506] Yang dibawa dalam bahtera Nabi Nuh untuk diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh dasn orang-orang yang beriman selain anaknya yang durhaka.[1507] Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.[1508] Maksudnya: catatan amalan perbuatannya.[1509] Maksudnya: Kami beri tindakan yang sekeras-kerasnya. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: